Sund og sød

En af de mest udbredte tandsygdomme er tandkødsbetændelse og paradentose. For at undgå sygdomme med varige skader på tandkød og knogle, skal man børste tænder hver dag og holde munden ren. Det kan være nødvendigt at tage andre hjælpemidler end tandbørsten i brug. Efter et måltid bør man bruge enten tandtråd eller tandstikker for at holde mellemrummene mellem tænderne rene. 


Børster man ikke sine tænder, og har man i forvejen en ´sød tand´, vil der samle sig bakterier ved tandkødsranden. Vokser disse bakterier fast på tænderne, vil de forkalke og blive til tandsten. Overfladen på en tandsten er ujævn og arnested for udvikling af bakterier. Vi har nu begyndelsen til tandkødsbetændelse. Blødning fra tandkødet er tegn på, at der kan være betændelse, men det kan også skyldes, at man er kommet til at børste tænder lidt for hårdhændet. Reglen er, at det sunde tandkød ikke bløder ved almindelig tandbørstning. 

Bliver tandkødsbetændelsen ikke behandlet i tide, kan den udvikle sig til paradentose, dvs. knoglen omkring tænderne bliver angrebet. Konsekvensen heraf kan blive løse tænder. Bakterier og tandsten vil trænge dybere ned langs med tanden og danne endnu mere betændelse. Denne fremadskridende proces sker for det meste uden at give symptomer. Sygdommen kan nå at blive fremskreden, uden at man selv opdager det. 


Det vigtigste ved denne sygdom er at stoppe processen. Tandlægen eller tandplejeren vil i denne fase instruere patienten i, hvordan man holder tænderne rene. I alvorligere tilfælde vil det være nødvendigt at skride til en tandkødsoperation. Den kan foretages i lokalbedøvelse og regnes for at være et beskedent indgreb, som kun giver anledning til mindre ubehag bagefter.